שאלות נפוצות

מה אפשר לעשות עם תואר במתמטיקה?

הכלים שמקנה תואר במתמטיקה שימושיים בתחומי ידע רבים במדע ובטכנולוגיה, אך מעבר לכך, תואר במתמטיקה מקנה יכולת חשיבה אנליטית, העומדת ביסוד המדע והטכנולוגיה המודרניים. בוגרי תואר ראשון במתמטיקה ממשיכים בד"כ בכיוונים הבאים:

  • קריירה בטכנולוגיה עילית (היי-טק) ומוסדות כלכליים (בנקים, חברות ביטוח, קרנות גידור וכו')
  • המשך לתואר מתקדם, עם אפשרות לפיתוח קריירה אקדמית.
  • המשך לתואר מתקדם בתחום מדעי אחר (כדוגמת פיסיקה או מדעי המחשב).
  • הוראת מתמטיקה באוניברסיטאות או במכללות.
  • הוראת מתמטיקה בבתי ספר (לאחר השלמת תעודת הוראה ו/או דרישות אחרות של משרד החינוך).

מה ההבדל בין לימודי מתמטיקה בתיכון ובאוניברסיטה?

חשוב לזכור שיש הבדל משמעותי בין לימודי מתמטיקה בתיכון לבין לימודי מתמטיקה באוניברסיטה. ההבדל העיקרי הוא בגישה: בתיכון הדגש הוא על למידת שיטות חישוב וביצוע חישובים, לעיתים רבות ללא הסבר ובאמצעות תרגול ושינון מרובים. לעומת זאת, לימודי המתמטיקה באוניברסיטה הם יותר מושגיים ומופשטים, עם דגש רב על הבנת המנגנונים וההגדרות שמתחת לפני השטח. למעשה, המטרה בשנה א' היא ללמוד את שפת המתמטיקה, ויש מידה רבה של חזרה על החומר של התיכון מנקודת מבט מודרנית ומדעית יותר. בהמשך התואר נחשפים לחומר יותר מתקדם.

כיצד להתכונן ללימודי מתמטיקה באוניברסיטה?

לימודי שנה א׳ הם המפתח להצלחה בכל לימודי המתמטיקה לתואר הבוגר. עבור רבים זו השנה הקשה ביותר, מאחר שהיא כרוכה בהסתגלות לרעיונות חדשים וזרים. החוג מציע מספר כלים שעשויים לסייע:

האם אפשר להתחיל את הלימודים בסמסטר ב'?

כן, החל משנת הלימודים תשע"ח, הדבר אפשרי.

האם אפשר לשלב תואר במתמטיקה עם לימודים בחוג אחר?

תואר בוגר תמיד משלב בתוכו מידה מסוימת של לימודים בחוג אחר. חלק מחובות התואר הם בחוגים אחרים, כמו קורס תכנות וקורסי אבני פינה. במסלול חד-חוגי חובות המתמטיקה ממלאות רק חלק מנקודות הזכות הנדרשות לתואר, ואת יתר הנקודות אפשר להשלים גם מחוגים אחרים. כמו כן, במסלול חד-חוגי רגיל (לא מורחב) חובה להשלים חטיבה בחוג אחר. במסלול לימודים דו-חוגי, לימודי המתמטיקה משולבים כמובן עם לימודים בחוג אחר.

מה מקנים לימודי המתמטיקה במגמת הוראה?

מגמת ההוראה היא מסלול המרחיב את לימודי המתמטיקה האחרים, ולכן כולל את אותה הכשרה מתמטית כמו המסלול עליו הוא מתבסס (רגיל או מורחב). לפיכך לימודים אלה מקנים את כל אפשרויות ההמשך של תואר במתמטיקה, לרבות אפשרות להמשיך לתואר מתקדם. בנוסף, סיום לימודי המתמטיקה במגמת הוראה מקנה לתלמידים את כל הזכויות של תעודת הוראה במתמטיקה (שימו לב, שכדי ללמד מתמטיקה בבתי ספר יש גם לעמוד גם בתנאים נוספים שמציב משרד החינוך, למשל לעשות סטאג' בהוראה).

לתלמידי שנה ב' או ג' במגמת ההוראה מוצעות מלגות של מפעל הפיס ומשרד החינוך. בעבר היו מקרים בהם תלמידים שפנו ישירות לתכנית המלגות נתקלו בבעיות ובאי-הבנות. אם פניתם וקיבלתם תשובה שלילית בגלל אי-עמידה ברף הציונים של משרד החינוך, אנא פנו למזכירות החוג למתמטיקה בטלפון 02-6584748.

באיזה שלב יש להחליט על מסלול לימודי במתמטיקה?

למסלולים הדו-חוגיים תנאי קבלה משלהם (לפי דרישות החוג הנוסף) ודרישות משלהם בשנה א', לכן ההחלטה צריכה להתקבל כבר בשלב ההרשמה.

במסלול מתמטיקה חד-חוגי, ההחלטה אם ללמוד מתמטיקה בהיקף מורחב או רגיל נעשית לקראת שנה ב', ובתכנון נכון לקראת האפשרויות השונות אפשר לדחות את ההחלטה גם עד סוף שנה ב'. בתכנון הלימודים יש להביא בחשבון, כבר לקראת שנה ב', שאם תבחרו ללמוד מתמטיקה בהיקף רגיל תהיו חייבים גם ללמוד חטיבה בחוג אחר, או ללמוד לימודי הוראה במתמטיקה, כמפורט בשנתון הפקולטה.

למדתי בחוג אחר ואיני רוצה להמשיך בלימודים אלו, מה דין הקורסים?

אם הקורסים שלמדת מהווים חטיבה בחוג האחר, הדבר יצוין בתעודת הבוגר. בכל מקרה, נקודות הזכות של קורסים אלו יכולות להיספר במסגרת הכללית של נ"ז הנדרשות לתואר הבוגר.

התחלתי ללמוד לפני מספר שנים ועשיתי הפסקה, אילו דרישות חלות עלי?

ככלל, יש לעמוד בדרישות הלימודים כפי שהן קיימות באופן שוטף. עם זאת, אם הפסקת הלימודים לא עלתה על ארבע שנים, לא תדרשו להכניס שינוי בלימודים שלמדתם לפי הכללים שהיו בתוקף בזמן שלמדת אותם. אם השינוי פוגע בתכנון הלימודים שנעשה בשנה קודמת, פנו ליועץ לתלמידי בוגר לקביעת המשך תוכנית הלימודים.

מומלץ לברר מהן חובותיכם לקבלת התואר לפחות שנה לפני הסיום המתוכנן, כדי לא להגיע למצב שבו אתם חושבים שסיימתם את הלימודים, ויתברר פתאום שאין הדבר כן.

יש לי מילואים בזמן הלימודים, מה לעשות?

היעדרות של חודש מן הלימודים גורמת לתלמידים חוסר שקשה מאוד, ואולי אף בלתי אפשרי, להתגבר עליו, ובמיוחד אמורים הדברים לגבי תלמידי שנה א'. במקרים רבים גורם שרות מילואים ממושך לאובדן של שנת לימודים. לכן אם הנכם נקראים לשרות מילואים בזמן הלימודים פעלו מיד לדחיית השירות לחודשי חופשת הקיץ, או לפחות לקיצור משמעותי שלו. אם לאחר פנייתכם לקיצור השירות עדיין נדרש מכם שירות של יותר משבועיים במהלך שנת הלימודים פנו מיד ליועצים לתלמידי בוגר במתמטיקה והם ינסו לסייע כמיטב יכולתם.

בנוסף, אם הייתם במילואים יומיים או יותר בשבוע שלפני מועד הגשת התרגיל, תקבלו פטור מאותו תרגיל. פנו למתרגל/ת (או, בהיעדר מתרגל/ת, למורה) עם אישור המילואים. אם יש באפשרותכם להשלים את התרגיל באיחור, כדאי לברר אם אפשר בכל זאת להגיש אותו במקום לקבל פטור (לרוב אין אפשרות כזו בקורסים גדולים אך בקורסים קטנים יותר הדבר לפעמים כן). הדבר יעזור לכם להשלים את מה שהחסרתם.

אין לי די זמן להקדיש ללימודים, מה לעשות?

לא אחת תלמידים מוצאים שאין להם די זמן להקדיש ללימודים, אם כי הם עובדים למחייתם, כי יש משפחות, או מסיבות אישיות אחרות. מוטב שתשקיעו את כל זמנכם בלימודים, אך אם אין זה אפשרי, כדאי לשקול לפרוש את הלימודים על תקופה ארוכה יותר משלוש השנים המקובלות. אם לימוד פחות קורסים יאפשר לכם להצליח בהם, זה בוודאי עדיף.