פרופ' אבינועם מן

בית מנצ'סטר 205
02-6584144

תחומי מחקר:

אלגברה, תורת החבורות, חבורות סופיות, ההיסטוריה של המתמטיקה.