פרופ' אליהו ריפס

רוס 55
02-6584591

תחומי מחקר:

שיטות גיאומטריות וקומבינטוריות בתורת החבורות האינסופיות, אלגברה.