פרופ' הרשל פרקש

-
בית מנצ'סטר 206
02-6584386

תחומי מחקר:

תורת הפונקציות המרוכבות, משטחי רימן, פונקציות תטא, תורת המספרים הקומבינטורית.