מלגות הצטיינות לתואר שני במתמטיקה (מחזור סתיו תשפ"ב)

מכון איינשטיין למתמטיקה שמח להציע מלגות הצטיינות ללימודי מוסמך במתמטיקה (מסלול מחקרי) לנרשמים לשנת הלימודים תשפ"ב.

הטבות: הכנסה כוללת של מעל 7000₪ בחודש (שילוב של מלגה ומשרת עוזר\ת הוראה בהיקף סטנדרטי במכון, 11-12 שעות שבועיות).  בנוסף יינתן פטור מלא משכר לימוד למשך שנתיים.

תנאי קבלה: רף ציונים גבוה וראיון אישי עם התלמיד.

הגשת מועמדות: יש להגיש מועמדות במזכירות החוג למתמטיקה עד 19.6.2021. בקשות מאוחרות למלגות הצטיינות יידונו על בסיס מקום פנוי. מלגות רגילות (בסכום נמוך יותר) ינתנו לנרשמים עד תחילת שנת הלימודים, על בסיס מקום פנוי.

ניתן להפנות שאלות שאלות לגבי המלגות למזכירות החוג למתמטיקה: ornab@savion.huji.ac.il.

שאלות על קבלה ללימודי מוסמך ניתן להפנות ליועץ האקדמי ללימודי מוסמך.