בעלי תפקידים

ראש המכון

ראש החוג (נושאי הוראה)

יועץ אקדמי לתואר ראשון

יועץ אקדמי לתואר ראשון (פטורים וזיכויים)

יועצים אקדמיים לתואר שני

מנהלת אדמינסטרטיבית

מזכירת המכון

מזכירה לענייני הוראה

מזכירה לענייני תלמידים

רכזי תקציבי מחקר

מתאמת מחשוב

עריכה מדעית ולשונית

עורך ההוצאה לאור

ניהול אתר המכון