אמריטוס

פרופ' אבינועם מן

02-6584144
בית מנצ'סטר 205

קרא עוד

תחומי מחקר:

אלגברה, תורת החבורות, חבורות סופיות, ההיסטוריה של המתמטיקה.

קראו פחות

פרופ' מיכאל סבר

02-6584730
רוס 52

קרא עוד

תחומי מחקר:

משוואות דיפרנציאליות חלקיות, משוואות דיפרנציאליות רגילות, אנליזה נומרית.

קראו פחות

פרופ' אלי שמיר

02-5494567
רוטברג 313a

קרא עוד

תחומי מחקר:

מבנים אקראיים וקומבינטוריים, אנליזה של אלגוריתמים, בלשנות פורמלית-חישובית.

קראו פחות