פרופ' מנחם מגידור

בית מנצ'סטר 101
02-6584143

תחומי מחקר:

לוגיקה מתמטית, תורת הקבוצות.