סגל המכון

-

ד"ר שי אברה

shai.evra@mail.huji.ac.il
רוס 65

קרא עוד

תחומי מחקר:

תורת הגרפים, תורת ההצגות, תורת המספרים.

קראו פחות

פרופ' שמואל אגמון

02-6585127
agmon@math.huji.ac.il
רוס 53

קרא עוד

תחומי מחקר:

משוואות דיפרנציאליות חלקיות.

קראו פחות
-

פרופ' קרים אדיפרסיטו

02-5494932
karim.adiprasito@mail.huji.ac.il
בית מנצ'סטר 303

קרא עוד

תחומי מחקר:

קשרים בין קומבינטוריקה, אלגברה, טופולוגיה וגיאומטריה.

קראו פחות