קורסי העשרה לנוער

המכון מציע קורסי העשרה במתמטיקה המתקיים לאחר שעות בית הספר. לקורסים שתי מטרות עיקריות:

  • הרחבת השכלתם של משתתפי הקורס מעבר לנושאים הנלמדים בבית הספר: התלמידים יעמיקו בנושאים שהם מכירים וילמדו נושאים חדשים תוך כדי רכישת כלי חשיבה מתמטיים.
  • הכנה לקראת לימודים אוניברסיטאיים: מניסיוננו, תלמידי תיכון מוכשרים המגיעים לאוניברסיטה לעיתים קרובות נתקלים בקשיים בגלל פער באופי הלימודים ביחס לתיכון.

הקורסים מיועד לתלמידים שאוהבים אתגרים מתמטיים ולאלו השוקלים ללמוד קורסים אקדמיים בשנים הבאות.
 

בחודש דצמבר 2021 יפתח קורס ההעשרה במתמטיקה לתלמידי כיתות ט'-י"א. 
הקבלה לקורס כרוכה במעבר מבחן מיון אשר יתקיים בתאריך 24.11.21. 
פרטים נוספים בנוגע לקורס וההרשמה ניתן למצוא בעלון המצורף.
 

מידע על תוכניות נוספות ללימודים מדעיים לתלמידי תיכון ניתן למצוא במרכז המעבדות למדעים של האוניברסיטה העברית לנוער.