סגל המכון

ד"ר שאול זמל

יועץ אקדמי לתואר ראשון (פטורים וזיכויים)
02-5494931
shaul.zemel@mail.huji.ac.il
בית מנצ׳סטר 302 | קבלת קהל בתיאום מראש