ד"ר שאול זמל

שאול זמל
ד"ר
שאול
זמל
יועץ אקדמי לתואר ראשון (פטורים וזיכויים)
בית מנצ׳סטר 302 | קבלת קהל בתיאום מראש
02-5494931
shaul.zemel@mail.huji.ac.il

 

תחומי מחקר:

תבניות מודולריות ואוטומורפיות, הצגות וייל, הרמות תטא, נוסחת תומאה, סריגים.