סגל המכון

אורלי אביטל

מזכירה לענייני תלמידים
02-6585137
orlyko@savion.huji.ac.il
בית מנצ'סטר 20