ד"ר אגתה אטקרסקיה

ד"ר
אגתה
אטקרסקיה
רוס 82
02-6584328
agata.atkarskaia@mail.huji.ac.il