ד"ר אגתה אטקרסקיה

רוס 82
02-6584328
agata.atkarskaia@mail.huji.ac.il