פרופ' מיכה א. פרלס

רוס 55
02-6584591

תחומי מחקר:

קמירות, גיאומטריה קומבינטורית, קומבינטוריקה, תורת הגרפים.