פרופ' מיכאל סבר

רוס 52
02-6584730

תחומי מחקר:

משוואות דיפרנציאליות חלקיות, משוואות דיפרנציאליות רגילות, אנליזה נומרית.