פרופ' ערן נבו

ערן נבו
פרופ'
ערן
נבו
רוס 58
02-6586871
nevo@math.huji.ac.il

 

תחומי מחקר:

קומבינטוריקה וקשריה לאלגברה קומוטטיבית, טופולוגיה, גיאומטריה וקמירות.