זהבה ניסים

-
זהבה
ניסים
מזכירת המכון
בית מנצ'סטר 18
02-6586847
zehavan@savion.huji.ac.il