סמינר מבוא למחקר

במסגרת הסמינר "מבוא למחקר" מרצים מדי שנה, בסמסטר א', 13 מבין החוקרים במכון למתמטיקה. כל חוקר מציג בהרצאה שבועית את תחום המחקר שלו, בדגש על המחקר שנעשה בתחום במסגרת המכון.