אשנב: פרופ' נתן קלר - אנליזה של פונקציות בוליאניות והיכן למצוא אותה