ד"ר יובל פלד זכה במלגת אלון

11 מאי, 2022
ברכות לד"ר יובל פלד על זכייתו במלגת אלון תשפ"ב. מלגת אלון היא מלגה שניתנת על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) ונועדה לאפשר קליטה של סגל מחקר צעיר ומצטיין באוניברסיטאות בישראל.