ד"ר אור הרשקוביץ' זכה במלגת אלון

3 יוני, 2021

ברכות לד"ר אור הרשקוביץ' זוכה במלגת אלון תשפ"א.

מלגת אלון היא מלגה שניתנת על ידי הוועדה לתכנון ולתקצוב של המועצה להשכלה גבוהה (ות"ת) ונועדה לאפשר קליטה של סגל מחקר צעיר ומצטיין באוניברסיטאות בישראל.