קורסי הכנה ללימודי שנה א' במתמטיקה

2 אוגוסט, 2021

נפתחו קורסי הכנה ללימודי מתמטיקה באוניברסיטה העברית. למידת קורסים אלו לפני תחילת הלימודים מומלצת מאד על ידי החוג.

קורס מקוון של חזרה על מתמטיקה תיכונית ניתן ללא עלות דרך אתר הmoodle- בשתי גרסאות: לתלמידי מתמטיקה ומדעי המחשב, ולתלמידי פיזיקה, פיזיקה יישומית והנדסה.

קורס מקוון של יסודות מתמטיים לתלמידי מתמטיקה עיונית ניתן אף הוא ללא עלות, דרך אתר הmoodle- החל מה-15 באוגוסט דרך קישור זה.

קורס פרונטלי בקמפוס בעלות סמלית ינתן מה-29 בספטמבר ועד ה-8 באוקטובר. הודעה על פתיחת ההרשמה תימסר בהמשך.

פרטים נוספים במכתב המצורף.