הרצאות מוזמנות בקונגרס המתמטי העולמי

הרצאות מוזמנות בקונגרס הבינלאומי למתמטיקה, המתקיים מדי 4 שנים:

2018

מייק הוכמן, גיל קלעי (מליאה), אלכס לובוצקי (מליאה)

2014

תמר ציגלר

2010

הלל פורסטנברג (מליאה), ארז לפיד, יורם לסט, דורית אהרונוב, אילון לידנשטראוס (הרצאה מיוחדת ע"י זוכה מדליית פילדס)

2006

אילון לינדשטראוס, אהוד דה-שליט

2002

צליל סלע, יובל פרס, נתי ליניאל

1998

אהוד הרושובסקי (מליאה), יורי קיפר, שחר מוזס, ענר שלו

1994

גיל קלעי, אלכס לובוצקי, אליהו ריפס

1990

הלל פורסטנברג, אהוד הרושובסקי, אבי ויגדרזון

1986

מנחם מגידור, שהרן שלח (מליאה)

1982

מיכאל רבין (מליאה), שהרן שלח (מליאה) [הרצאות מליאה מוזמנות, לא הגיעו בשל האירועים בפולין]

1978

ישראל אומן

1974

שהרן שלח, בנימין וייס

1970

שמואל אגמון, שמשון אברהם עמיצור, אריה דבורצקי, הלל פורסטנברג, יורם לינדנשטראוס, מיכאל רבין