הודעות לסטודנטים

סדנת עזר לבוגר

18 אוקטובר, 2021

במהלך הסמסטר מתקיימת סדנת עזר לתלמידי בוגר, המיועדת בעיקר לתלמידי שנה א'.

הסדנה נותנת מסגרת שבה תלמידים יכולים לפנות לקבלת עזרה בשאלות מתמטיות. בשעות פעילות הסדנה נוכחים תמיד מספר תלמידים משנה ג' או מתארים מתקדמים במתמטיקה שאפשר לפנות אליהם עם שאלות. אפשר לגשת לסדנה עם שאלה ממוקדת, או לחלופין, לשבת בסדנה כדי ללמוד ולעבוד, ולפנות לסגל כשמתעוררת שאלה.

מסלול מואץ למוסמך

20 אוגוסט, 2021

 

נפתחה ההרשמה למסלול מואץ למוסמך תשפ"ב, תכנית מלגות לתלמידות ולתלמידי מתמטיקה מצטיינים. התכנית מזכה במלגת מחייה של 2000 ש"ח בחודש למשך שישה חודשים ומאפשרת חשיפה לקורסים ולנושאים מתקדמים במהלך לימודי התואר הראשון וצבירת נקודות לקראת תואר שני.

שינויים בקורסי חובה במתמטיקה בשנה"ל תשפ"ב

5 יולי, 2021

החל משנה"ל תשפ"ב, ייכנסו לתוקף מספר שינויים בקורסי החובה במתמטיקה:

  • תוספת קורסים בסמסטר השני ללימודים (שנה א')
  • החלפת קורסי אינפי מתקדם 1+2 בשלושה קורסים חדשים, באותו היקף נ"ז (החל מתשפ"ד יתוסף נ"ז אחד).