תוכניות ומבנה הלימודים

בדף זה ריכזנו מידע שימושי הנוגע ללימודי תואר ראשון במתמטיקה.

מידע נוסף על מסלולי הלימוד והקורסים המוצעים ניתן למצא בשנתון האוניברסיטה העברית.

 

מסלולים לתואר ראשון

התואר הראשון במתמטיקה הוא תואר תלת-שנתי, אך יש הפורסים אותו על פני תקופה ארוכה יותר. המסלולים האפשריים בלימודי המתמטיקה הם:

 • מסלול חד-חוגי מורחב. מסלול לימודים לתלמידים המעוניינים להתמקד ולהעמיק בלימודי המתמטיקה. מסלול זה מתאים במיוחד לתלמידים המבקשים להמשיך את לימודי המתמטיקה לתארים מתקדמים. בסיום הלימודים מקבלים הבוגרים תואר (.B.Sc) במתמטיקה.
 • מסלול חד-חוגי רגיל עם חטיבה בחוג נוסף. במסלול זה משולבים לימודי המתמטיקה עם חטיבה בחוג אחר או עם לימודי הוראה (לקבלת תעודה הוראה). גם מסלול זה מעניק נקודת פתיחה טובה ללמידת תארים מתקדמים במתמטיקה.
 • מתמטיקה דו-חוגי. במסלול זה משלב התלמיד לימודי מתמטיקה עם לימודים בהיקף דומה בחוג אחר. בסיום הלימודים מקבל הבוגר תואר בוגר במתמטיקה ובחוג הנוסף. פרטים על החוגים שניתן לשלב בתואר דו-חוגי ניתן למצוא בשנתון.
 • מתמטיקה במגמת הוראה. תכנית המורכבת מלימודי מתמטיקה רגילים בשילוב עם תכנית של ביה"ס להוראה. בסיום הלימודים מקבלים הסטודנטים תואר בוגר במתמטיקה ותעודת הוראה. התואר משלב קורסים בחינוך.
 • חטיבה במתמטיקה. תלמידים המעוניינים ללמוד בחוג אחר ולהרחיב במקביל את ידיעותיהם המתמטיות יכולים לשלב במסגרת לימודיהם חטיבה במתמטיקה בהיקף מצומצם. בסיום הלימודים מצויין בתעודת הבוגר שהתלמיד השלים חטיבה במתמטיקה. אפשרות זו אינה מקנה תואר ראשון במתמטיקה ואינה מאפשרת המשך ללימודי מוסמך במתמטיקה.

ההבדלים בין המסלולים מתבטאים בעיקר בהיקף היחסי של קורסי מתמטיקה וקורסים מחוגים אחרים. בתואר חד-חוגי רגיל או מורחב, הקורסים ממתמטיקה (חובה ובחירה גם יחד) הם בהיקף של 93 ו-77 נקודות זכות בהתאמה (נקודת זכות שווה בקירוב לשעת כיתה שבועית אחת באחד הסמסטרים). במסלולים הדו-חוגיים הדרישה לרוב נעה בין 62 ל-70 נ"ז, ומשתנה ממסלול למסלול. כמו-כן, במסלול המורחב יש יותר קורסי חובה (יש לבחור 6 מתוך קורסי החובה-בחירה במקום 3), וישנם גם הבדלים קלים ברשימת הקורסים שמקנים נקודות זכות לתואר.

במסלול מתמטיקה החד-חוגי, ההחלטה אם ללמוד מתמטיקה בהיקף מורחב או רגיל נעשית לקראת שנה ב', ובתכנון נכון לקראת האפשרויות השונות ניתן לדחות החלטה זאת גם עד סוף שנה ב'. בתכנון הלימודים יש להביא בחשבון, כבר לקראת שנה ב', שכדי ללמוד מתמטיקה בהיקף רגיל תהיו חייבים ללמוד גם חטיבה בחוג אחר, או ללמוד לימודי הוראה במתמטיקה, כמפורט בשנתון הפקולטה.

כל מסלולי הלימודים, למעט חטיבה במתמטיקה במסגרת חוג אחר, מאפשרים להמשיך לתואר מתקדם במתמטיקה. עם זאת, יש לעמוד בתנאי הקבלה לתואר שני, כלומר יש לסיים את התואר בציון 85 ומעלה וללמוד את כל קורסי החובה והחובה-בחירה במתמטיקה. מי שלא עברו את כולם, יידרשו ללימודי השלמה לפני תחילת תואר שני.

קורסים

בכל מסלולי הלימוד תכנית הלימודים כוללת קורסים מהחוג למתמטיקה וקורסים מחוגים אחרים. הקורסים במתמטיקה נחלקים לשלושה סוגים:

 • קורסי חובה במתמטיקה. השלמת לימודי קורסים אלו היא תנאי הכרחי לקבלת התואר. קורסי החובה הם: מתמטיקה דיסקרטית, חשבון אינפיניטסימלי 1, 2 ו-3, אלגברה ליניארית 1 ו-2, אנליזה רב-מימדית אלמנטרית, מבנים אלגבריים 1, אנליזה על יריעות ואנליזה פונקציונלית.
 • קורסי חובה-בחירה במתמטיקה. השלמת מספר קורסי חובה-בחירה היא תנאי הכרחי לקבלת התואר, כאשר מספר הקורסים הנדרשים תלוי במסלול הלימוד. לצורך קבלה לתואר מוסמך יש להשלים את לימוד כל קורסי החובה-בחירה. קורסי החובה-בחירה הם: מבנים אלגבריים 2, מבוא לטופולוגיה, תורת ההסתברות, מבוא ללוגיקה, תורת הקבוצות, משוואות דיפרנציאליות רגילות, תורת המידה ופונקציות מרוכבות.
 • קורסי בחירה במתמטיקה. קורסים אלו מקנים לתלמיד נקודות זכות, באמצעותן ניתן להשלים את מכסת נקודות הזכות הנדרש במסלול הלימודים הנבחר. ישנם מספר קורסים נוספים מחוגים אחרים (בעיקר מדעי המחשב ופיזיקה) אשר ניתן להחשיב כקורסי בחירה במתמטיקה. הללו כוללים את הקורסים: אלגוריתמים, מודליים חישוביים, חישוביות וסיבוכיות, משוואות של פיסיקה מתמטית. במסלול המורחב ניתן להחשיב למטרה זו גם את הקורסים: מתמטיקה שימושית 1 (בשנה א'), מתמטיקה שימושית 2 (בשנים א' או ב'), מכאניקה ויחסות פרטית, חשמל ומגנטיות, גלים ואופטיקה, מכאניקה אנליטית, תורת הקוונטים 1, פתרון בעיות ואלגוריתמים.

הדרישות מחוץ לחוג הן:

 • קורסי חובה בחוגים אחרים. הללו כוללים: קורס מקוון להיכרות עם הספרייה (בשנה א'), קורס בתכנות (בשנים א' או ב'), ומספר נקודות זכות מקורסי אבני פינה, המשתנה בהתאם לתוכנית הלימודים. במסלולים המשלבים לימודים בחוג נוסף, נוספות חובות הלימוד של החוג זה.
 • קורסי בחירה נוספים. המשלימים את סך כל נקודות הזכות שלמד התלמיד (במתמטיקה ומחוץ למתמטיקה) למכסת הנקודות הכללית הנדרשת במסלול הלימודים. הקורסים יכולים להיות מכל חוג, כולל מתמטיקה.

נקודת זכות (נ"ז) שווה בקירוב לשעת כיתה שבועית אחת באחד הסמסטרים. לקבלת תואר בוגר ברוב המסלולים יש ללמוד קורסים בהיקף כולל של 134 נ"ז (ישנם מסלולים, כמו מתמטיקה מורחב עם פיזיקה, שבהם הדרישה גבוהה יותר). במסלול החד-חוגי מורחב, מתוך 134 נ״ז, 93 נ"ז צריכות להיות מקורסים של החוג למתמטיקה, ובמסלול החד-חוגי רגיל 77 נ"ז מקורסים צריכות להיות מקורסים של החוג למתמטיקה. לכן, על מנת לסיים את התואר בשלוש שנים, יש ללמוד בממוצע 44 נ"ז בכל שנה (בערך 22 נ"ז בכל סמסטר). אם פורסים את הלימודים על פני תקופה ארוכה יותר, מספר הנ"ז הדרושות בכל סמסטר קטן בהתאם.

שיקולים בבניית מערכת שעות

לפני בניית המערכת חשוב לשים לב:

 • קורסי חובה במתמטיקה מומלץ לא לדחות וללמוד במועדם. דחיית קורסי חובה עשוי לעכב הרשמה לקורסים אחרים בשל אי-עמידה בדרישות הקדם שלהם, וליצור התנגשויות במערכת השעות והבחינות.
 • על מנת להמשיך לתואר שני יש ללמוד את כל קורסי החובה-בחירה. תלמידים שאינם מעוניינים להמשיך לתואר שני צריכים ללמוד חלק מהם, על פי הדרישות בשנתון לאותה שנה.
 • סטודנטים הלומדים תואר בשיתוף עם חוג אחר באוניברסיטה, נדרשים להשלים גם את קורסי החובה של החוג הנוסף.
 • בעת הרכבת המערכת יש לוודא שהיא עומדת בכל תנאי מסלול הלימודים כפי שמופיעים בשנתון. אם לא תלמדו את קורסי החובה הדרושים או לא תעמדו במכסת הנקודות, לא תתאפשר סגירת התואר. 
 • ישנם קורסים שיכולים להיכלל במכסת הנקודות לתואר במתמטיקה רק אם הם נלמדו בשנה א'. אלו הם הקורסים תורת המספרים האלמנטרית, וחלק מקורסי שנה א' בפיזיקה.

כדאי לדעת:

 • דרישות קדם קיימות כדי להבטיח שהלומדים בקורס הם בעלי ידע מוקדם מתאים כדי ללמוד בו. יש בכך גם כדי להגן על התלמיד עצמו, שללא רקע מתאים עשוי להתקשות, וגם על יתר תלמידי הקורס, שאינם מעוניינים שהקורס יתעכב בגלל תלמיד שנכנס למים עמוקים מדי. יחד עם זאת, אם אינכם עומדים בדרישות הקדם אך יש לכם את הידע הנדרש, תוכלו לפנות למורה הקורס ולבקש אישור השתתפות, אותו יש להציג בפני מזכירות התלמידים של החוג. יש לשים לב שאישורים כאלה לא ניתנים ללא הצדקה הולמת.
 • ישנם קורסים מיוחדים הנקראים קורסי קריאה. אלו הם קורסים בהם התלמיד לומד מספרים או ממאמרים בעזרת מורה מנחה. קורס כזה נועד לאפשר לימוד של נושאים מתקדמים או שונים מאלו שבקורסים הרגילים המוצעים בחוג. במהלך הקורס התלמיד נפגש עם המנחה מספר פעמים, ובסופו המנחה נותן ציון לתלמיד על סמך הערכתו את מידת שליטת התלמיד בחומר הנלמד, בחינה או עבודה (כדאי לתאם ציפיות בעניין זה לפני תחילה הלימודים). קורס קריאה יכול להיות בן 2 נ"ז (קורסים 80539 ו-80787), 3 נ"ז (קורסים 80541 ו-80789), ו-4 נ"ז (קורסים 80540 ו-80788). מספר הנ"ז נקבע על ידי מנחה הקורס כך שיתאים לכמות החומר הנלמד. לימוד של יותר מקורס קריאה אחד טעון אישור של יועץ החוג. כדי ללמוד קורס קריאה יש לפנות לאחד ממורי החוג ולבקש את הסכמתו להנחיית הקורס. תלמידים יכולים ללמוד בקורס קריאה רק אם הם מוצאים מורה המסכים להנחות אותם.
 • אם נכשלים בקורס חובה, יש לחזור עליו, שכן השלמתו היא תנאי לסיום התואר וקרוב לוודאי שהוא תנאי מקדים להרשמה לקורסים אחרים. אם נכשלים בקורס בחירה, יש להחליט אם לחזור עליו או לא. 
 • חזרה על קורס (בכדי לשפר ציון מסיבות אחרות) תתאפשר רק בשנה העוקבת לשנה שבה נלמד הקורס. על פי נהלי הפקולטה, ניתן לחזור על קורס לצורך שיפור ציון לכל היותר פעמיים במהלך התואר. 
 • במסלול דו חוגי קורס המופיע כקורס חובה בשני חוגים יכול להיחשב במכסת נקודות הזכות הדרושות בכל אחד משני החוגים, אלא אם נאמר במפורש אחרת, אך הנ"ז נחשבים כמובן פעם אחת למכסת התואר.

 

מערכת שעות לדוגמא

לנוחיותכם יצרנו מערכת שעות לדוגמא המתאימה לתלמידים במסלול מתמטיקה חד-חוגי המתחילים את לימודיהם בסתיו. במערכת נכללים כל לימודי החובה-בחירה. מי שאינם מתכוונים להמשיך לתואר מתקדם יכולים להחליף חלק מקורסים אלה בקורסי בחירה אחרים.

לתשומת לבכם:

 • הקורסים המסומנים (*) הם קורסי חובה במתמטיקה

 • הקורסים האחרים בטבלה המצויינים בשמם הם קורסי חובה-בחירה

 • סטודנטים הלומדים תואר בשיתוף עם חוג אחר באוניברסיטה, ידרשו להשלים גם את קורסי החובה של החוג הנוסף.

 

שנה א'

סמסטר א'

סמסטר ב'

* חשבון אינפיניטסימלי 1 (80131)

* חשבון אינפיניטסימלי 2 (80132)

* אלגברה ליניארית 1 (80134)

* אלגברה ליניארית 2 (80135)

* מתמטיקה דיסקרטית (80181)

* אנליזה רב-מימדית אלמנטרית (80116)

קורס העונה על הדרישה לקורס תיכנות (ניתן לדחות לשנה מאוחרת יותר)

תלמידים חזקים יכולים ללמוד בנוסף:
תורת המספרים האלמנטרית (80115), תורת הקבוצות (80200), או אחד מקורסי פיזיקה
(שימו לב שלמעט תורת הקבוצות, קורסים אלו מקנים נקודות זכות רק כאשר הם נלמדים בשנה א'
)

 

שנה ב'

סמסטר א'

סמסטר ב'

* חשבון אינפיניטסימלי 3 (80415)

* אנליזה על יריעות (80426)

* מבנים אלגבריים 1 (80445) * אנליזה פונקציונלית (80427)

* תורת ההסתברות 1 (80420)

* מבנים אלגבריים 2 (80446)

* מבוא ללוגיקה (80423)

* תורת הקבוצות (80200)

 

* מבוא לטופולוגיה (80516)

קורסי בחירה  (משתנה משנה לשנה)                                                                                      

 

שנה ג'

סמסטר א'

סמסטר ב'

* תורת המידה (80517)

* משוואות דיפרנציאליות רגילות (80320)

* פונקציות מרוכבות (80519)

 

קורסי בחירה (משתנה משנה לשנה)

סמינר (משתנה משנה לשנה) ו/או סדנה בפתרון בעיות

קורסי אבני פינה

לימודים משלימים (לפי המסלול)