תמיכה כלכלית

האוניברסיטה העברית והפקולטה למתמטיקה ולמדעי הטבע מציעות מספר מלגות על בסיס הצטיינות וצורך כלכלי. אתר המלגות האוניברסיטאי הוא מנוע חיפוש מלגות אינטרנטי שבו ניתן לאתר את המלגות הרלוונטיות, לפי תואר ותחום לימודים. בקשה למלגות על סמך מצב סוציו-אקונומי ניתן להגיש באתר דיקנט הסטודנטים

כמו כן, קיימות מלגות חיצוניות המוענקות על פי קריטריונים שונים, כגון מלגות משרד החינוך ללומדי תעודת הוראה ומלגת מושל. מומלץ להתעדכן גם באתר מלגה פה! מיזם בשיתוף התאחדות הסטודנטים הארצית שמטרתו לסייע לסטודנטים בתחום איתור המלגות והגשתן.

בנוסף, סטודנטים הלומדים בתוכנית המצטיינים "אמירים" זכאים למלגת לימודים מלאה.