אנשי קשר

מזכירות

לשאלות בנושא התואר הראשון ניתן לפנות למזכירות במייל:

המזכירות לענייני הוראה ותלמידים נמצאת בקומת הכניסה של בניין מנצ׳סטר בצד שמאל (לפני המדרגות). המזכירות עוסקת בנושאים אקדמיים הקשורים לקורסים המוצעים במכון. נושאים אחרים – כמו מועדי בחינות (רגילים או מיוחדים), הארכות זמן וכו’, יש להפנות למשרדי הפקולטה.

 

יעוץ אקדמי

בשאלות אקדמיות הנוגעות לתכנון הלימודים ובחירת קורסים ניתן לפנות לחברי הסגל המשמשים כיועצים ללימודי התואר הראשון.

במקרים יוצאי דופן ניתן לפנות לראש החוג באופן אישי או במייל vchair@math.huji.ac.il.