פרופ' אלי שמיר

רוטברג 313a
02-5494567

תחומי מחקר:

מבנים אקראיים וקומבינטוריים, אנליזה של אלגוריתמים, בלשנות פורמלית-חישובית.