פרופ' אנדריי שנקובסקי

רוס 76
02-6584715

תחומי מחקר:

אנליזה פונקציונלית, תורת מרחבי בנך.