פרופ' יעקב סולומון

יעקב סולומון
פרופ'
יעקב
סולומון
ראש המכון
רוס 77 / מנצ'סטר 15 כראש המכון
02-6584187 / 02-6586867 כראש המכון
chair.math@mail.huji.ac.il / jake.solomon@mail.huji.ac.il כראש המכון

תחומי מחקר:

גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה סימפלקטית ושימושיהן בפיסיקה.