פרופ' יבגני סטרחוב

-
פרופ'
יבגני
סטרחוב
יועץ אקדמי לתואר ראשון
בית מנצ'סטר 313
02-6584793
מייל: evgeny.strahov@mail.huji.ac.il

תחומי מחקר:

תורת המטריצות האקראיות, מערכות אינטגרביליות.