פרופ' מתניה בן ארצי

בית מנצ'סטר 100
02-6584091

תחומי מחקר:

מתמטיקה שימושית, פיסיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות חלקיות.