ד"ר שולמית סולומון

רוס 62
02-6585710
shulamit.solomon@mail.huji.ac.il