אנליזה

​​​​​​האנליזה עוסקת בחקר של תהליכים ושינוי. תחום מחקר זה נותנת ביטוי מתמטי לרעיונות כמו מרחב, זמן, מידה, מהירות, שיפוע והתפלגות. לאנליזה ענפים רבים ובהם משוואות דיפרנציאליות, אנליזה פונקציונלית, גאומטריה, אנליזה ספקטרלית, מערכות דינמיות רציפות, הסתברות ועוד.

תחומי העניין של הקבוצה מיוצגים בסמינר אנליזה.

 

חברי הסגל העוסקים באנליזה הם:

 • שמואל אגמון (אמריטוס): משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
 • מתניה בן ארצי (אמריטוס): משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
 • יונתן ברויאר: אנליזה ופיסיקה מתמטית, משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
 • יואל גרומן: גיאומטריה סימפלקטית, גיאומטריה דיפרנציאלית, פיסיקה מתמטית.
 • מייק הוכמן: תורת המערכות הדינמיות, תורה ארגודית, דינמיקה טופולוגית, דינמיקה סימבולית, גיאומטריה פרקטלית.
 • אור הרשקוביץ': אנליזה גיאומטרית.
 • גנדי לוין: דינמיקה בממדים נמוכים, דינמיקה מרוכבת, תופעות לא לינאריות, אנליזה מרוכבת.
 • יורם לסט: פיסיקה מתמטית, בעיות ספקטרליות ודינמיות במכניקת הקוונטים. 
 • שיא מאור: חשבון ואריאציות, גיאומטריה דיפרציאלית ושימושיהם למכניקה, מדעי החומרים ומרחבי העתקות.
 • דן מנגובי: גיאומטריה ספקטרלית, גיאומטריה של פונקציות עצמיות, פונקציות הרמוניות - רציפות ובדידות, אנליזה, משוואות דיפרנציאליות חלקיות. 
 • יעקב סולומון: גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה סימפלקטית ושימושיהן בפיסיקה.
 • יבגני סטרחוב: מטריצות אקראיות, מערכות אינטרגביליות.
 • אוהד נוי פלדהיים: תורת ההסתברות, קומבינטוריקה, פיסיקה מתמטית.
 • מרדכי ציפין (אמריטוס): אנליזה פונקציונלית, מבנים של מרחבי בנך.
 • רז קופרמן: אנליזה, גיאומטריה ושימושיה בפיסיקה ובמדע החומרים, חשבון וריאציות, אנליזה נומרית.
 • אנדריי שנקובסקי (אמריטוס): אנליזה פונקציונלית, תורת מרחבי בנך.