פיזיקה מתמטית

הפיזיקה המתמטית נמצאת בתפר שבין מתמטיקה לפיזיקה, והיא עוסקת בהבנת המבנים המתמטיים בתיאוריות פיזיקליות. הבעיות המרכזיות בהן עוסקים במסגרת הפיזיקה המתמטית מתפרשות בין יצירת בסיס מתמטי מדוייק לתיאוריות פיזיקליות לבין חקירת ההשלכות המתמטיות והפיזיקליות של תאוריות אלו. למתמטיקה פיזיקלית קשרים לתחומים מתמטים רבים כגון אנליזה, אלגברה, גאומטריה, הסתברות, טופולוגיה ועוד.

תחומי העניין של הקבוצה מיוצגים בסמינר אנליזה.

 

חברי הסגל שעוסקים בפיזיקה מתמטית הם:

 • יונתן ברויאר: אנליזה ופיסיקה מתמטית, תורה ספקטרלית.
 • אורי גוראל גורביץ': תורת ההסתברות, הילוכים מקריים על גרפים כלליים, תורת הפרקולציה (חלחול), גרפים אקראיים, אלגוריתמים הסתברותיים, מערכות אקראיות מרחביות. 
 • יואל גרומן: גיאומטריה סימפלקטית, גיאומטריה דיפרנציאלית, פיסיקה מתמטית.
 • גנדי לוין: טופולוגיה נמוכת ממד, דינמיקה מרוכבת, תופעות לא לינאריות, אנליזה מרוכבת.
 • רות לורנס נאימרק: טופולוגיה קוונטית, תורת הקשרים, חבורות קוונטיות, DGLA.
 • יורם לסט: פיסיקה מתמטית, בעיות דינמיות וספקטרליות במכניקת הקוונטים.
 • שיא מאור: חשבון ואריאציות, גיאומטריה דיפרציאלית ושימושיהם למכניקה, מדעי החומרים ומרחבי העתקות.
 • דן מנגובי: גיאומטריה ספקטרלית, גיאומטריה של פונקציות עצמיות, פונקציות הרמוניות - רציפות ובדידות, אנליזה, משוואות דיפרנציאליות חלקיות.
 • יעקב סולומון: גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה סימפלקטית ושימושיהן בפיסיקה.
 • אוהד נוי פלדהיים: תורת ההסתברות, קומבינטוריקה, פיסיקה מתמטית.
 • רז קופרמן: אנליזה, גיאומטריה ושימושיהן בפיסיקה ובמדע החומרים, חשבון וריאציות, אנליזה נומרית.