גיאומטריה וטופולוגיה

גיאומטריה וטופולוגיה הם התחומים המתמטים שעוסקים ברעיון של ״צורה״. רעיון זה כולל לא רק את הצורות שאנו יכולים לדמיין בעיני רוחנו, אלא גם מקבילות רב מימדיות שלהן, צורות המקודדות מצבים אפשריים של מערכות פיזיקליות, צורות המתארות מידע, והכללות רבות נוספות. הגיאומטריה, ככלל, עוסקת במידע כמותי כמו אורך, נפח, זוויות ומקבילות רב מימדיות נוספות. הטופולוגיה, לעומתה, עוסקת במידע איכותי כגון קיום של חורים במרחב. הגיאומטריה והטופולוגיה מקיימות יחסי גומלין עם תחומים מתמטיים רבים כגון אלגברה, תורת המספרים, מתמטיקה פיזיקלית, קומבינטוריקה ועוד.

תחומי העניין של הקבוצה מיוצגים בסמינר טופולוגיה וגאומטריה.       

 

חברי הסגל העוסקים בגיאומטריה וטופולוגיה הם:

 • קרים אדיפרסיטו: קשרים בין קומבינטוריקה, אלגברה, טופולוגיה וגיאומטריה.
 • יואל גרומן: גיאומטריה סימפלקטית, גיאומטריה דיפרנציאלית ופיסיקה מתמטית.
 • אור הרשקוביץ': אנליזה גיאומטרית.
 • מיכאל טמקין: גיאומטריה אלגברית וגיאומטריה לא ארכימדית, גיאומטריה בירציונלית, פתרונות בנקודות סינגולריות, שדות ולואציה.
 • רות לורנס נאימרק: טופולוגיה קוונטית, תורת הקשרים, חבורות קוונטיות, DGLA. 
 • שיא מאור: חשבון וריאציות, גיאומטריה דיפרנציאלית ורימנית, שימושים למדע החומרים ולמרחבי צורות.
 • דן מנגובי: גיאומטריה ספקטרלית, גיאומטריה של פונקציות עצמיות, פונקציות הרמוניות - רציפות ובדידות, אנליזה ומשוואות דיפרנציאליות חלקיות. 
 • יעקב סולומון: גיאומטריה דיפרנציאלית, גיאומטריה סימפלקטית ושימושיהן בפיסיקה. 
 • צליל סלע: טופולוגיה בממד נמוך, תורת החבורות.
 • עמנואל דרור פרג'ון (אמריטוס): תורת ההומוטופיה, טופולוגיה אלגברית.
 • קלואי פרין: תורת החבורות הגיאומטרית.
 • רז קופרמן: אנליזה, גיאומטריה ושימושיה לפיסיקה ולמדע החומרים, חשבון וריאציות, אנליזה נומרית.
 • תומר שלנק: גיאומטריה אריתמטית, טופולוגיה אלגברית.