תורת המשחקים וכלכלה מתמטית

תורת המשחקים עוסקת בהתנהגותם של מקבלי החלטות ("שחקנים") ובדרך בה החלטותיהם משפיעות זה על זה. לתורת המשחקים שימושים וקשרים לתחומים רבים במתמטיקה ומחוצה לה, כגון אלגוריתמיקה, קומבינטוריקה, מדעי המחשב, כלכלה, ביולוגיה אבולוציונית, פסיכולוגיה, מדעי המדינה ועוד.

תחומי העניין של הקבוצה מיוצגים בסמינר תורת המשחקים וכלכלה מתמטית.

 

חברי הסגל העוסקים בתורת המשחקים הם: